Az első magyar nyomtatott könyv – 1473. június 5.

Budai Krónika, azaz Chronica Hungarorum. 1473 eme nyár eleji napján kijött az első nyomtatott könyv Magyarországon, melyben fontos szerepe volt Hess Andrásnak. Az 1472-ben felállított nyomdával több európai államot beelőztünk hatodikként, viszont sajnos az iparág itthon, ebben az időben még nem kezdte meg szárnyalását.
Eredet és másolat 
 
A krónika kis fólió* formátumú könyv, mely 133 nyomtatott lapot tartalmaz. A magyarok történetét veszi végig 1473-ig egészen a Vízözöntől kezdve, szóval kicsit kitekint azért globálisan is. Az első rész sajnos nincs meg – valószínűleg a Teremtésről van benne szó –, a többi pedig más-más történeti munkából állt össze. Akkoriban úgy 240 példány körül jelenhetett meg belőle, mára összesen tíz példány maradt fent, ebből kettő hazánkban található (Országos Széchenyi Könyvtár, ELTE Könyvtára), a többi itt: Krakkó, Lipcse, Szentpétervár, Párizs, Prága, Róma, Bécs, Princetown. A XV. században készültek még kézzel másolt változatok. A Menestarffer-féle másolat szintén az ELTE-n található, a Schedel-féle pedig Münchenben, valamint Bécsben is őriznek kézzel másolt verziót az Österreichische Natinalbibliothek falai között. 
 
Ritkaságszámba ment, hogy első nyomtatott könyvként világi mű jelent meg Európában. Hess András az előszóban tájékoztatja az olvasót, hogy Karai László, budai prépost hívta meg Rómából, hogy elkészítse a munkát. A prépost egyébként Mátyás király római követe volt, és állta a költségeket, szállást is biztosított a nyomdásznak. Az ajánlás Hess szíve szerint valószínűleg inkább Vitéz Jánosnak, az esztergomi érseknek szólt volna, de az a fránya belpolitikai helyzet mást követelt meg tőle. 
 
Andreas Hess start up-ja 
 
Az úriember valószínűleg német származású nyomdász volt, aki Itáliában, azaz a mai Olaszországban tanulta ki a mesterséget. Scriptorként** dolgozott Rómában, majd onnan érkezett hozzánk nagy vállalkozókedvvel. A Budai Krónikán kívül még két művet nyomtatott ki egyedül: Leonardus Brunus Aretinustól két görög szöveg latin fordítását. Az egyik Basilius Magnus De legendis poetis című értekezése, valamint Xenophón Apologia Socratis című írása.  
 
A források úgy nyilatkoznak, hogy akkori szokás szerint bizonyára csak a betűkészletet hozhatta el Hess Itáliából, a matricákat nem (melyek cserélhetők). Ez a készlet huszonegy nagybetűből, huszonöt kisbetűből, négy ligatúrából***, huszonhat rövidítésjelből és négy írásjelből állt – olvasható Fitz József A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története a mohácsi vész előtt című művében. Régebben úgy vélték a kutatók, hogy többen végezhették a munkát ebben a műhelyben, de arra utalnak az emlékek, hogy tényleg mindent maga a mester csinált. Így a szedést is, mely a legbonyolultabb része a folyamatnak, ugyanis egyesével kellett összeszedni a betűket, melyet általában erre szakosodott szedőmesterek végeztek. Csak mellékesen jegyezzük meg, hogy kicsit átérezzük a munka komolyságát: állítólag egy hónapban 7-8 oldal készült el. A hatalmas meló ellenére valamiért nem tudta a király figyelmét igazán magára vonni. Az alig félmázsás betűkészlete és kisméretű kézisajtója**** eltűnt a feledésben. Bizonyára a mester halálával megszűnt a pinduri nyomda is. 
 
Szakszótár 
 
* fólió – a legnagyobb könyvforma, az ívek egyszeri összehajtásából származik. Mérete lehet változó, így nincs egy fix meghatározott szabványa.  
 
** scriptor – könyvmásoló, kódexmásoló
 
*** ligatúra – itt ikerbetű, összevont betű
 
**** sajtó – festékkel megkent ólombetűkkel működő sokszorosító berendezés, amellyel papírlapra lehet nyomni a szöveget. 
 
+ kolofon – régi könyveken egyfajta hosszabb impresszum, ami tartalmazza a másoló nevét, a kiadás helyét, idejét, a megrendelő nevét és egyéb másolói megjegyzéseket. 
 
 
 
 
 
Szálka Sarolta
2019.06.04
|


Copyright © 2020 Minnetonka Lapkiadó Kft.