A kávéház

Goldoni kávéháza tükre egy önnön megszállottságaiba zárt világnak, amelyet a pénz hatalma, a kisszerű érdekek, tisztességtelen üzletek és nevetséges szerelmi intrikák, egyik pillanatról a másikra feléledő és kihunyó szenvedélyek uralnak. Mégis a látszatok mögül felsejlik a szenvedés, a magányosság, a szomorúság és mindenekelőtt egy világ – a 18. század Velencéje – elkerülhetetlen összeomlásának az érzete. Az események komikuma könnyen abszurdba fordul, a szomorúság, keserűség érzései ott leselkednek a háttérben, hasonlatosan a velencei maszkokhoz, amelyek mögött nem tudni, hogy miféle arc rejtőzködik. A kávéház kíméletlen tükre az akkori és a mai valóságnak egyaránt. Goldoni darabja elképesztően korszerű elemekből tevődik össze: egy groteszkbe hajló komédia, amely keserű költészettel jelenít meg egy összeomló világot.
Copyright © 2021 Minnetonka Lapkiadó Kft.