Lear király

Lear a legkegyetlenebb emberi gyötrelmeket szenvedi végig: a gyermeki hálátlanság égbe kiáltó gyalázatosságát. Tragédiája annál megrendítőbb, mert saját vaksága okozta: szíve süket volt az igazi szeretet hangja előtt, csak a hazug hízelkedésre hallgatott és keserves sorsa ébreszti rá jóvátehetetlen emberi gyöngeségére.
Copyright © 2021 Minnetonka Lapkiadó Kft.