Táncszvit

Bartók Béla Táncszvit című zenekari műve arra az immár zenetörténeti eseményként számon tartott hangversenyre készült, melyet 1923-ban Budapest Székesfőváros Tanácsa Pest és Buda egyesítésének ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett. "Az én zeneszerzői munkásságom, ép mert e három (magyar, román, és szlovák) forrásból fakad, voltaképpen annak az integritás-gondolatnak megtestesüléseként fogható fel, melyet ma Magyarországon annyira hangoztatnak. Az én igazi vezéreszmém ... amelynek, mióta mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válás minden háborúság és viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem- amennyire erőmből telik - szolgálni zenémben; ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen az szlovák, román, arab vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás!" (Bartók Béla)

Író: Bartók Béla

Koreográfia: Juronics Tamás

 
Copyright © 2021 Minnetonka Lapkiadó Kft.